Meldingen 2022

Meldingen

Het aantal VIM meldingen en klachten laat dezelfde trend zien als 2022.

We leren van VIM meldingen door ze te analyseren: wat zijn de oorzaken? Wat zijn gerichte verbeteracties? Dit gebeurt door een team van vakinhoudelijke deskundigen. Sommige incidenten betreffen niet alleen het PA laboratorium. In dat geval vindt analyse plaats in samenwerking met andere specialismen. Belangrijke uitkomsten of leerpunten worden gecommuniceerd met de afdeling(en).

 

Terug naar overzicht jaarverslag 2023