Subspecialisatie 2022

Subspecialisatie

Onze pathologen hebben grote expertise, ieder in 3 tot 6 deelspecialisaties. Pathologen kunnen de aanvragers ondersteunen bij het nemen van behandelbeslissingen door middel van gedetailleerde diagnostische informatie. Zij nemen deel aan regionale en landelijke expertgroepen/werkgroepen en dragen bij aan de totstandkoming van richtlijnen en protocollen.

Dit verbetert onze precieze en kwalitatief hoogwaardige diagnostiek.