Onderzoek digitale versus conventionele beoordeling van hematopathologische casus

Pathologen van Pathologie-DNA hebben samen met het Radboudumc een onderzoek verricht naar de discrepanties tussen de digitale (whole slide image WSI) beoordeling van hematopathologische casus ten opzichte van de conventionele microscopische beoordeling.

In dit onderzoek is vastgesteld dat de resultaten van de digitale beoordeling van hematopathologie casus vergelijkbaar zijn met de conventionele lichtmicroscopische beoordeling en dat de pathologen vertrouwen hebben in het gebruik van digitale pathologie in de diagnose van lymfklierkanker.

3 pathologen hebben 93 casus met verdenking op lymfoom zowel digitaal als via conventionele licht microscopie beoordeeld. Per casus zat ten minste een wachttijd van 3 maanden tussen de digitale en conventionele beoordeling. Een consensus diagnose was gebaseerd op een volledige overeenstemming digitaal en conventioneel door alle 3 de pathologen. Bij discrepanties werd tijdens een gezamenlijke multikopmicroscoop sessie een consensus diagnose bereikt.

In 81% van de gevallen was er een volledige overeenstemming tussen digitale en lichtmicroscopische beoordeling. Discrepanties tussen de conventionele microscopie en digitale pathologie was in 3% van de gevallen aanwezig. In vergelijking met de consensusdiagnose werden in 5 gevallen discrepante diagnoses gesteld met de digitale microscopie en in 3 gevallen met lichtmicroscopie. Er was geen verschil in de mate van vertrouwen in de diagnose en de behoefte aan aanvullend onderzoek.

Tot slot kan worden gezegd dat beoordeling van lymfoomdiagnostiek via digitale pathologie in het algemeen vergelijkbaar is met conventionele lichtmicroscopie. Pathologen hebben er het volste vertrouwen in dat digitale pathologie te gebruiken is voor de subspecialiteit hematopathologie.
Discrepancies in digital hematopathology diagnoses for consultation and expert panel analysis