Bestuur  

Pathologie-DNA B.V. bestaat uit 28 pathologen en is voortgekomen uit drie maatschappen Pathologie. De maatschappen Pathologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en Rijnstate besloten om een intensieve, structurele samenwerking aan te gaan. Op deze wijze kan nog beter worden voldaan aan de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, up-to-date technieken en alle voorkomende subspecialisaties .

Op 1 januari 2013 fuseerden de maatschappen Pathologie van de drie ziekenhuizen tot de maatschap Pathologie-DNA. Op 24 oktober 2014 werd de samenwerking van de maatschap met de drie laboratoria voor Pathologie officieel bekrachtigd. Per 1 januari 2015 is de rechtsvorm van de maatschap gewijzigd in Pathologie-DNA B.V.

Het bestuur van Pathologie-DNA B.V. bestaat uit drs. Reini Rodenburg, manager Pathologie-DNA B.V., voorzitter dr. Peter de Bruin, patholoog, secretaris dr. Marcory van Dijk, patholoog en penningmeester dr. Peet Nooijen, patholoog.

Drs. Reini Rodenburg, CPC , manager Pathologie-DNA B.V.

Dr. Peet Nooijen, penningmeester

Dr. Peter de Bruin, voorzitter

Dr. Marcory van Dijk, secretaris

Liesbeth van Ingen-Egbertsen secretaresse Pathologie-DNA B.V.

Contactgegevens 

Pathologie-DNA B.V.

Henri Dunantstraat 1

5223 GZ 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer 073 - 5532750

Kvknr. 000031156576

SBI-code: 86221