Hematopathologie 09-2019

Hematopathologie

Pathologie is een zeer breed vakgebied. Zoals in alle medisch specialismen het geval is verdiept ook de patholoog zich steeds verder in enkele vakgebieden vanuit een brede gedeelde basis. Voor mij is dat voornamelijk hematopathologie, het onderdeel van de pathologie dat zich toelegt op ziekten van bloedvormende organen en het afweersysteem.

Hematopathologie is bij uitstek het vakgebied waarbij een goede diagnose afhankelijk is van het integreren van informatie vanuit de kliniek, microscopische morfologie, eiwitexpressie van de tumorcellen en moleculaire afwijkingen.

Het is uitdagend om samen met klinische collega’s, collega pathologen en moleculair pathologen tot de beste diagnose te komen en het beste beleid voor de patiënt te bepalen. Hematopathologie is een erg specialistisch vakgebied en we weten vanuit onderzoek dat ook expert pathologen van mening kunnen verschillen over een diagnose. Vandaar dat we binnen Pathologie-DNA hebben afgesproken om iedere nieuwe diagnose van lymfklierkanker (lymfoom) in ons lymfoompanel te bespreken. Hierbij beoordelen ten minste drie gespecialiseerde pathologen het materiaal wat leidt tot meer zekerheid over de diagnose. Ook hebben we een goede samenwerking met de academische centra zodat we ook daar snel en laagdrempelig kunnen consulteren bij lastige gevallen.

Ik combineer het werk als perifeer patholoog met een aanstelling voor twee dagen per week bij het Radboudumc. Dit versterkt de samenwerking tussen Pathologie-DNA en het Radboudumc en geeft mij de kans om mijn hematopathologische expertise verder te verdiepen door het doen van diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. Dit wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in een enthousiast team van pathologen, moleculair biologen, tumor immunologen en hematologen. Het is erg inspirerend om op de grens van onze diagnostische mogelijkheden te werken en nieuwe technieken te ontwikkelen en voor het eerst toe te passen. Mijn onderzoek is daarbij altijd gericht op verbetering van de dagelijkse diagnostische praktijk; de technieken die we nu in research setting opzetten en testen vinden naar verwachting binnen enkele jaren hun weg naar de dagelijkse diagnostiek.