Pathways in sarcoïdose

Sarcoïdose is een heterogene systemische aandoening die gekenmerkt wordt door de vorming van granulomen. Over het algemeen gaat sarcoïdose binnen 2 à 3 jaar over, maar in ongeveer 30% van de patiënten ontwikkeld zich een chronische, soms zelfs progressieve vorm. Voor deze groep patiënten is meestal behandeling nodig in de vorm van immuunsupressieve therapie.
Het is op voorhand niet duidelijk bij wie deze ziekte een chronisch beloop heeft. Het onderverdelen van sarcoïdose patiënten op basis van een fenotype helpt mogelijk bij het identificeren van  patiënten met een verhoogde kans op progressieve sarcoïdose en biedt mogelijkheden voor gerichte medicatie.

In dit onderzoek kijken we naar de rol van drie signaal pathways in de pathogenese van sarcoïdose: Janus kinase/Signal transducers and activators of transcription (JAK/STAT), mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) en NLRP3 Inflammasoom.
De pathways spelen een rol bij veel verschillende functies van de cel, waaronder bij inflammatie en activatie van immuuncellen.

In ons onderzoek wordt weefsel gekleurd voor de activiteit van deze pathways. Om een specifiek fenotype te kunnen vaststellen worden ook klinische kenmerken  verzameld, zoals gebruik van medicatie en lokalisatie van de sarcoïdose. Verder zal de activiteit van deze pathways gemeten worden in cDNA afkomstig van broncho alveolaire lavage (BAL) vloeistof en indien mogelijk ook van bloed. Deze activiteit willen we correleren aan de activiteit in het biopt wat op hetzelfde tijdstip is afgenomen om te kijken of het mogelijk is om in de toekomst de activiteit van de pathways over de tijd te kunnen volgen.

Figuur 1. alle pathways samen - positieve coupes

(A) mTORC1, (B) NLRP3, (C) JAK-STAT1, (D) JAK-STAT3