Project NTRK immuunhistochemie

Voor NTRK-fusie positieve tumoren zijn er in Nederland de eerste 2 histologie-onafhankelijke kankergeneesmiddelen (te weten Entrectinib en Larotrectinib) goedgekeurd. De NTRK-inhibitoren komen met name in aanmerking bij stadium IV kanker.  Echter, gezien de zeldzaamheid van deze genetische afwijking in de meest voorkomende kanker soorten (o.a. kanker van de luchtwegen en darmkanaal) is er een uitdaging voor de beoordeling van relatieve klinische effectiviteit gecombineerd met de kosten van de predictieve diagnostiek.
Vanwege de onbekendheid van het aantal aanvragen, kosteneffectief en de snelheid van immuunhistochemie vergeleken met RNA sequencing is in deze pilot gekozen om met de VENTANA pan-TRK-assay (kloon EPR17341) op het Benchmark Ultra-platform in locatie Rijnstate ziekenhuis te Arnhem te screenen voor NTRK-fusies in kanker. Uiteindelijk zullen de tijdswinst en kosteneffectiviteit behaalt met pan-TRK immuunhistochemie als screenings tool vergeleken worden met RNA sequencing voor bevestiging dan wel uitsluiting van een NTRK-fusie positieve tumoren binnen Pathologie-DNA.

NTKR foto