Adriaan van den Brule 07-2020

Adriaan van den Brule

“Moleculaire Pathologie en ‘precision medicine’ zijn gebaat bij multidisciplinair overleg tussen clinicus, patholoog en klinisch moleculair bioloog; ook toegepast wetenschappelijk onderzoek verhoogt de kwaliteit van diagnostiek.”

Adriaan van den Brule studeerde Biologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Na zijn promotieonderzoek op het gebied van HPV en baarmoederhalskanker (afd. Pathologie, VUmc Amsterdam) was hij als universitair hoofddocent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Moleculaire Diagnostiek binnen Pathologie, Oncologie en Infectieziekten. In 2002 werd hij hoofd Moleculaire Diagnostiek (Pathologie, Microbiologie) bij de stichting PAMM te Eindhoven. Sinds 2011 is hij werkzaam als klinisch moleculair bioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daarnaast sinds 2012 ook in deeltijd bij Rijnstate. Verder is hij verantwoordelijk voor de Moleculaire Diagnostiek. Zijn hart ligt ook bij het toegepast wetenschappelijk onderzoek (o.a. virale oncogenese, HPV, EBV en recentelijk colorectaal carcinomen). Momenteel is hij bestuurlijk actief in diverse interne en nationale adviescommissies en bij de European Congress for Molecular Diagnostics. Adriaan is geregistreerd als medisch moleculair microbioloog en klinisch moleculair bioloog in de Pathologie, een recent door de NVVP erkende opleiding.

Subspecialisatie

  • Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie, Microbiologie en breder kader
  • HPV
  • Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Publicaties