Ombouw BVO-BMHK lab naar pandemie-laboratorium

Ombouw pandemielab foto 4

Op 16 maart werden alle bevolkingsonderzoeken stopgezet zodat het RIVM zich kon gaan richten op het bestrijden van de COVID-19 pandemie. Vanuit het Ministerie van VWS kwam het verzoek aan het RIVM en de HPV-BVO laboratoria of zij zich wilden inzetten voor de COVID-19 testing van 1e lijns zorgmedewerkers en in een later stadium voor de testen van iedereen die klachten heeft, dit laatste is van af 1 juni ingegaan.

 

Dit betekende dat de HPV infrastructuur moest worden omgebouwd naar CoV diagnostiek. Alle labtechnische aspecten, de ICT, koppelingen met GGD’s en niet in de laatste plaats afstemming met de beroepsverenigingen (zoals Het NVMM), landelijke coördinatie-commissies (zoals LCT) en Ministerie van VWS moest geregeld worden.

Dit betekende dat de HPV infrastructuur moest worden omgebouwd naar CoV diagnostiek. Alle labtechnische aspecten, de ICT, koppelingen met GGD’s en niet in de laatste plaats afstemming met de beroepsverenigingen (zoals Het NVMM), landelijke coördinatie-commissies (zoals LCT) en Ministerie van VWS moest geregeld worden.

Daarnaast zijn er de afgelopen weken nieuwe protocollen en een prospectieve risico inventarisatie (PRI) gemaakt. Er is nieuwe software geïnstalleerd, nieuwe inwerkprocedures opgesteld en extra nieuwe voorraad besteld.

De apparatuur is zo ingericht dat naast de HPV-samples de COVID-19 samples kunnen worden getest in een aangepast werkomgeving. Hiervoor is een speciale ‘user defined’ omgeving ingericht waardoor de test na RNA isolatie (die hetzelfde verloopt als bij een HPV test) kan worden afgebroken en kan worden doorgegaan met een COVID-19 PCR test.

Het bestaande BVO-team is uitgebreid met medewerkers met elk hun eigen specialisme. Onze capaciteit is ingericht op het verwerken van ongeveer 500 samples per dag.

De planning van het RIVM is dat het pandemielab zeker tot 1 juli, en zeer waarschijnlijk ook gedeeltelijk tot 1 augustus, blijft bestaan ter ondersteuning van de al draaiende medische microbiologie laboratoria (MML).

Het BVO baarmoederhalskanker wordt per 1 juli weer gefaseerd opgestart. Het verwachte aantal samples is ongeveer 50% van de ‘normale’ hoeveelheid van voor de COVID-19 pandemie. Geleidelijk wordt dit aantal in samenspraak opgevoerd, afhankelijk van het aanbod van het aantal COVID-19 samples. Mogelijk gaan beide lijnen naast elkaar lopen. We werken hiervoor nauw samen met de GGD Hart van Brabant.

Pathologie-DNA is trots op de gerealiseerde verandering en de inzet van alle betrokken collega’s.

Meer nieuws

10 jarig bestaan samenwerkingsverband Pathologie-DNA!

Pathologie-DNA bestaat 10 jaar! In dit laboratorium werken de drie ziekenhuizen Jeroen Bosch Ziekenhuis, St. Anthonius Ziekenhuis en Rijnstate samen op het gebied van pathologie….

Een kijkje achter de schermen bij onze afdeling Pathologie van het St. Antonius

Een kijkje achter de schermen bij onze afdeling Pathologie in het St. Antonius. Sabine Croonen, patholoog, geeft een korte video rondleiding en vertelt wat ze…

Subsidie Innovatiefonds AZN binnengehaald voor het project: “High-Definition NGS van pancreascyste vocht”

Het incidenteel vaststellen van pancreas cysten bij beeldvorming is sterk toegenomen. De prevalentie van pancreas cysten neemt toe met leeftijd; 40% van patiënten van 70…