Onderzoeksproject: MUC5B RNA FISH in Idiopathic pulmonary fibrosis

Interstitiële longziekten (ILD) zijn een groep van zeldzame ziekten die gekenmerkt worden door schade in het interstitium van het longweefsel. De meest ernstige vorm van ILD is progressief fibroserende ILD (pf-ILD), met als archetype idiopathische pulmonale fibrose (IPF), waarbij het weefsel ter hoogte van de longblaasjes stuk gaat. Echter, de oorzaak van IPF is onbekend.

Een variant in het mucine 5B (MUC5B) gen is een sterke genetische risicofactor voor IPF. Meer dan 50% van de patiënten met IPF is drager van deze variant. Bovendien is de variant verantwoordelijk voor 30% van het risico op het ontwikkelen van deze ziekte. MUC5B is een bestanddeel van het slijm dat gevormd wordt in de luchtwegen door de slijmbekercellen (Figuur 1). Dit slijm is essentieel voor de afvoer van afvalstoffen en speelt een belangrijke rol in de afweer tegen bacteriën en virussen. De rol van MUC5B in de pathogenese van IPF is nog onduidelijk. Het is aangetoond dat de MUC5B variant de expressie van MUC5B in de long verhoogd, zowel in de longen van controles als longen van patiënten met IPF. Onlangs werd ontdekt dat MUC5B-mRNA tot expressie wordt gebracht door alveolaire type 2 (AT2) –cellen (Figuur 2). Aangezien AT2-cellen een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van fibrose bij IPF, is het van groot belang om het effect van de MUC5B-variant op de expressie van MUC5B in de AT2-cel te begrijpen. Recent is een nieuwe techniek ontwikkeld om dit RNA op celniveau aan te tonen. Deze techniek willen wij nu toepassen op het patiënten cohort dat in het Antonius ziekenhuis goed gekarakteriseerd is.

Met dit onderzoek streven we ernaar om MUC5B-mRNA te kleuren in longweefsel van patiënten met IPF  en daarmee de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: Zijn er verschillen tussen MUC5B-mRNA-expressie in de AT2-cellen van IPF-patiënten en controlepersonen? Wat zijn bovendien de verschillen in expressie/lokalisatie van MUC5B-mRNA tussen IPF-patiënten met en zonder de MUC5B variant?

Afbeelding 1 bij MUC5B RNA FISH in Idiopathic pulmonary fibrosis
Afbeelding 2 bij MUC5B RNA FISH in Idiopathic pulmonary fibrosis

Meer nieuws

Tridimensional Multiparamatric Ultrasound for Prostate Cancer Detection

In samenwerking met het Amsterdam UMC en Angiogenesis Analytics participeert Pathologie-DNA in de studie naar de bruikbaarheid van 3D echobeelden om de lokalisatie van prostaatcarcinoom…

Toekenning Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Het samenwerkingsverband Pathologie-DNA (Ziekenhuizen Den Bosch Nieuwegein Arnhem) voert sinds 2017 voor één van de vijf percelen in Nederland op de locatie JBZ diagnostiek uit…

Het Jasje van Carmen Ambarus

Het jasje van Carmen Ambarus Carmen Ambarus speelt een essentiële rol in het stellen van diagnoses door het onderzoeken van weefsels en cellen. Lees in…