Over Pathologie-DNA

Samenwerkingsverband Pathologie-DNA

Het samenwerkingsverband Pathologie-DNA (Den Bosch, Nieuwegein en Arnhem) levert efficiënte topdiagnostiek aan specialisten, huisartsen en andere verwijzers binnen en buiten Nederland. Naast Cytologie (celonderzoek), Histologie (weefselonderzoek) en Obductiepathologie biedt het samenwerkingsverband ook uitgebreid immuunhistochemisch en moleculair diagnostisch onderzoek aan. Daarnaast werkt Pathologie-DNA mee aan het opleiden van artsen en analisten en participeert het samenwerkingsverband in researchtrajecten vanuit de eigen ziekenhuizen, de academie en de industrie. Pathologie-DNA B.V. bestaat uit 29 pathologen. Bij de drie laboratoria voor Pathologie werken twee klinisch moleculair biologen en ruim 200 laboratoriummedewerkers. Het management wordt gevormd door een duaal management bestaande uit een bedrijfsvoerend manager en een medisch manager.

Voordelen samenwerking voor verwijzers

Pathologie-DNA garandeert continue diagnostiek van hoge kwaliteit. Onderlinge consultatie en consultatie met de academie waarborgen optimale diagnoses. Uniforme werkwijzen, DNA-breed afgesproken protocollen en het gebruik van geavanceerde technieken in de drie laboratoria verminderen de kans op fouten en maken een snelle doorlooptijd van uitslagen mogelijk.
Jan Janssen