Toekenning Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Het samenwerkingsverband Pathologie-DNA (Ziekenhuizen Den Bosch Nieuwegein Arnhem) voert sinds 2017 voor één van de vijf percelen in Nederland op de locatie JBZ diagnostiek uit voor het bevolkingsonderzoek (BVO) baarmoederhalskanker.

 

Vrouwen boven de 30 jaar kunnen aan het BVO deelnemen. Hierbij worden voor de analyse van Humaan Papilloma Virus (HPV), cellen van de baarmoederhals middels een uitstrijkje of een zelfafnameset ingestuurd naar het laboratorium voor Pathologie JBZ. De HPV analyse vindt plaats volgens een vast omschreven protocol met complexe apparatuur waarbij het werkproces regelmatig wordt getoetst middels externe audits.

 

Het RIVM, waarvan het BVO onderdeel uitmaakt, heeft in 2020 besloten om in Nederland van vijf percelen naar drie percelen te gaan inzake screening baarmoederhalskanker, met een nieuwe werkwijze en andere apparatuur. Pathologie-DNA heeft zich in 2021 ingeschreven voor het nieuwe gunningsproces BVO, voor de periode van 2023-2027 met een mogelijke verlenging van twee maal één jaar.

 

Na intensieve voorbereidingen door de projectgroep BVO23 is via Tendernet veel documentatie en bewijsvoering aangeleverd aan de opdrachtgever BVO-NL. Op basis van verstrekte informatie is Pathologie-DNA in december 2021 geselecteerd voor een mogelijke gunning van één van de drie percelen in Nederland.

In september 2022 heeft Pathologie-DNA het heuglijke bericht ontvangen dat perceel Zuid Nederland gegund is aan de locatie JBZ van Pathologie-DNA. Na dit prachtige bericht is er door iedereen keihard gewerkt om de start van het vernieuwde BVO op 3 juli 2023 te realiseren.

Maandag 3 juli vieren we deze prestatie en starten we met trots het BVO 2023-2027 met de nieuwe werkwijze en nieuwe apparatuur.

 

Mede namens het duaal management P-DNA, Carolien Bronkhorst en Casper van Meerendonk

Henny Rigter, unithoofd Pathologie JBZ

Meer nieuws

10 jarig bestaan samenwerkingsverband Pathologie-DNA!

Pathologie-DNA bestaat 10 jaar! In dit laboratorium werken de drie ziekenhuizen Jeroen Bosch Ziekenhuis, St. Anthonius Ziekenhuis en Rijnstate samen op het gebied van pathologie….

Een kijkje achter de schermen bij onze afdeling Pathologie van het St. Antonius

Een kijkje achter de schermen bij onze afdeling Pathologie in het St. Antonius. Sabine Croonen, patholoog, geeft een korte video rondleiding en vertelt wat ze…

Subsidie Innovatiefonds AZN binnengehaald voor het project: “High-Definition NGS van pancreascyste vocht”

Het incidenteel vaststellen van pancreas cysten bij beeldvorming is sterk toegenomen. De prevalentie van pancreas cysten neemt toe met leeftijd; 40% van patiënten van 70…