Bestuurswisseling Pathologie-DNA B.V.  

Onlangs heeft er een wijziging in de bestuurssamenstelling van de B.V. plaatsgevonden. Met ingang van 1 juli 2019 heeft Marcory van Dijk de functie van secretaris overgenomen van Rob Koot, die na 2 zittingstermijnen niet herkiesbaar was.

Koot werd in 2012 voorzitter van de Maatschap pathologie Arnhem e.o.. Anticiperend op de veranderingen die zouden volgen werd in 2013 de maatschap Pathologie-DNA opgericht, en volgde daarna de vennootschap Pathologie-DNA B.V. in 2014. Bij de oprichting van de vennootschap trad Koot toe tot het bestuur. In die periode werden ook de Medisch Specialistische Bedrijven in de ziekenhuizen opgericht.

 

Het bestuur bestond in het eerste uur uit 6 leden, van iedere ziekenhuislocatie 2 pathologen, die allen naast hun pathologie praktijk hun bestuurlijke taken vervullen. In die eerste jaren was het uniformeren van de werkafspraken tussen de pathologen van de drie locaties en het inrichten van het bestuur een belangrijke taak van het bestuur. Met het aantrekken van een professioneel manager en secretariële ondersteuning kreeg het bestuur steeds meer vorm en werd de administratieve last steeds minder voor het bestuur. Dit leidde ertoe dat met ingang van 2017 het bestuur van 6 personen teruggebracht is naar 3 personen. De besluitvorming en organisatie zijn in de loop van de jaren professioneler geworden. In 2019 viert Pathologie-DNA B.V. haar eerste lustrum. Wij wensen mw. Van Dijk veel succes toe in deze nieuwe functie.