Jos Meijer, patholoog

BIG-nummer: 69022790101

“Het leveren van efficiënte topdiagnostiek in samenspraak met de kliniek voor de beste zorg voor de patiënt.”

Na zijn opleiding in het Radboudumc werkte Jos Meijer eerst vijf jaar bij het Canisius Wilhemina Ziekenhuis (Nijmegen). Eind 1989 begon hij als patholoog op zijn huidige werkplaats bij Rijnstate. Hij is opleider Pathologie. In december 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp “Pathological aspects of celiac disease”. Hij was betrokken bij meer dan 65 wetenschappelijke artikelen. Verder was hij jarenlang trekker van het ziekenhuisinformatiesysteem van Rijnstate. Hij is voorzitter van PALGA, de stichting waar de opslag en het gebruik van de Nederlandse weefseldata worden beheerd. Verder is hij bestuurlijk actief in de juridische commissie en de Landelijke Visitatie Commissie van de NVVP.

Subspecialisatie

Publicaties