Wetenschap en innovatie

Het doen van wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het leveren van hoogwaardige en innovatieve topdiagnostiek. De hoge mate van subspecialisatie en de grote hoeveelheid diagnostisch materiaal vormen een goede basis voor wetenschappelijk onderzoek binnen Pathologie-DNA. Een groot deel van de pathologen is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek dat deels vanuit Pathologie-DNA geïnitieerd wordt en deels voorkomt uit samenwerking met partners uit de eigen ziekenhuizen en academische centra.

Onderzoeksthema's